UBND Xã Trung Sơn

  •    Địa chỉ: Trung Sơn, Gio Linh, Quảng Trị
  •  Số điện thoại: (+84) 233 3 888 888
  •  Email: trungson@quangtri.gov.vn

Cám ơn quý khách đã gửi ý kiến. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất !